Ålands Muslimska Förening

Ramadan

Home
Vad är Islam ?
Koranen
Profeten Muhammad
Hadith-hörnan
Kvinnan i Islam
Ramadan
Foto galleri
Bönetidtabell
In English
In Arabic
Al Andalus (Muslim Spain )
Islamic links

 

 

 

I Koranen hittar vi följande om Ramadan:

 

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. [Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar.'" Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl - om ni visste [hur mycket gott den tillför er]! För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas frän orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

(Koranen 2:183-185)

 

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.  Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder?  Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskarors och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr! (Koranen 97: 1-5)

 

 

 

Hadither om Ramadan:

 

Profeten Muhammed sade: ”Den som fastar månaden Ramadan med tro (Iman) och sökande av belöning, han/hon blir förlåten för alla sina tidigare synder.” (Bukhari & Muslim)

 

Profeten Muhammed sade: ”Fastan är en sköld mot synder.” (Bukhari)

 

Profeten Muhammed sade: ”Fastan och Koranen förmedlar till förlåtelse för tjänaren på domedagen.”

 

 

Profeten Muhammed sade: ”Om tjänaren fastar en dag för Allahs skull så flyttar Allah på grund av den dagen hans ansikte från helvetet 70 höstar (dvs. 70 år)”.

 

Profeten Muhammed sade: ”Den som fastar månaden Ramadan med tro (Iman) och med sökande av belöning, han blir förlåten för alla sina tidigare synder.” (Bukhari & Muslim)

 

Under Ramadan är det bra att:

  • Äta något innan gryningen.
  • Bryta fastan så fort som möjligt efter solnedgången, helst med ett ojämnt antal dadlar. Om man inte har tillgång till dadlar, är det rekommenderat att bryta fastan med vatten.
  • Vara extra generös.
  • Läsa Koranen extra mycket.
  • Förbättra relationen till sina familjemedlemmar.
  • Dra sig tillbaka i moskén, speciellt under de tio sista dagarna av Ramadan.

 

Ramadan Mubarak

duaa_globe.jpg

ramadan3.jpg

Ramadan Karim

Imagine Ramadan in Alhambra !!

palace.jpg

image7.jpg

Allah.. the word where souls rest by.