Ålands Muslimska Förening

Hadith-hörnan

Home
Vad är Islam ?
Koranen
Profeten Muhammad
Hadith-hörnan
Kvinnan i Islam
Ramadan
Foto galleri
Bönetidtabell
In English
In Arabic
Al Andalus (Muslim Spain )
Islamic links

En hadith är en skildring av något profeten Muhammed sagt eller gjort.

Barmhärtighet

Från Abu Huraira: Allahs sändebud sa: "Medan en man tog en promenad kom han fram till en taggig gren som låg på vägen. Han flyttade den (så att ingen skulle komma till skada) varpå Allah förlät honom hans synder". (Bukhari)

Profetens personlighet:

Aishah (må Allah vara nöjd med henne) sade: “Allahs budbärare (Guds frid och välsignelse vara över honom) var aldrig oanständig eller ohyfsad, eller var han högt på salutorg. Han skulle aldrig svara till missbruk av andra med missnöje av hans egen. Istället, var han tolerant och förlåtande.”

 

Belöning efter avsikt:

Profeten Muhammed sade: “Sannerligen alla handlingar är av avsikter, och varje person kommer att bara ha vad han/hon avsåg.”

night.jpg

Muslimens karaktär:
 
Från Abu Huraira: Allah's sändebud sa: "Den starke är inte den som är bäst i brottning, men den som behärskar sin ilska.
(Bukhari, Muslim)

Mor och Far

"Vem har största rätten till god behandling av mig? Han sade "Din mor." Mannen sade då "Och sedan vem? Profeten sade "Sedan din mor". Mannen frågade "Och sedan?" Återigen svarade profeten "Sedan din mor". Mannen frågade igen "Och sedan? Profeten sade "Sedan din far". (Bukhari och Muslim) 

Att tala sanning:

 

En gång kom en man till profeten Muhammed och sade:

”Åh Allahs profet, jag har så många dåliga ovanor.” Vilken av dem ska jag sluta med först? Profeten sade: ”Sluta ljuga först och tala alltid sanning.” Mannen lovade att göra så och gick hem.

 

Profeten Muhammed sade: “ Akta er för att ljuga, för lögn leder till felsteg, och felsteg leder till elden”.

(Bukhari, Muslim).

Att sprida frid:

Profeten Muhammed sade” Jag svär vid den som äger min själ att ni inte kommer att träda in Paradiset innan ni tror. Och ni tror inte förrän ni älskar varandra. Må jag berätta om något som gör att ni kommer att älska varandra; hälsa och sprid muslimernas hälsning SALAM mellan er.

Barmhärtighet:
 
Profeten Muhammed sade; "Allah kommer inte att vara barmhärtig emot dem som inte är barmhärtig mot andra människor”. (Bukhari)