Ålands Muslimska Förening

Home
Vad är Islam ?
Koranen
Profeten Muhammad
Hadith-hörnan
Kvinnan i Islam
Ramadan
Foto galleri
Bönetidtabell
In English
In Arabic
Al Andalus (Muslim Spain )
Islamic links

besmil06.gif

1.jpg

Välkommen till Ålands Muslimska Förening!

 

Allah säger i Koranen:
"Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar, för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den bäste av er den vars gudsfruktan är djupast.

Gud vet allt, är underrättad om allt."  Koranen (49:13) 

 

 

 

peacem.gif

Islams historia på Åland

 

Kontakten med muslimer på Åland går tillbaka till vikingatiden. Fynd av silverskatter bestående av islamiska silvermynt vittnar om handel och interaktion med det muslimska Spanien och Medelhavsregionen.

Ålands Museum har i sina samlingar islamiska silvermynt som hittats i Hammarland, anseende mängder av muslimskt silver har också grävts upp på andra ställen på Åland, mestadels av bönder som arbetat sin jord eller vid utdikningar.

 

Åland hyser också en gammal muslimsk gravplats på Prästö vid Bomarsund, där de muslimer som togs hit som straffångar från södra Ryssland vilar. De hjälpte till att bygga upp fästningen, levde som fångar och dog utan att någonsin återse sin fädernejord och sina älskade släktingar. Även ett antal soldater som dog då de försvarade fästningen Bomarsund ligger begravda här. Under det magra lingonriset i skogen, i den tunnaste jorden som var den enda gravplats som förunnades muslimerna och de angränsade judarna.

 

I boken Familjer och gårdar i Kumlinge av Håkan Skogsjö (1997) berättas om en annan stackars muslim som slutade sina dagar i en båt mellan Björkö och Fiskö, då han färdades på den gamla postvägen mellan Stockholm och Sankt Petersburg:

»Långväga och prominenta resenärer från Sankt Petersburg, Helsingfors och Åbo på resa till Stockholm eller kontinenten – eller i motsatt riktning – gav Kumlingeborna en fläkt av en annan värld, så olik deras egen. Som i mars 1696 när ett följe bestående av baronen och ryttmästaren Klas Creutz, inspektoren över pärlfiskeriet Mattias Jean med deras tjänare samt två perser, betjänten Rostam och hans kamrat Pochrat, färdades postvägen. Vi känner till resan därför att Rostam dog knall och fall i båten mellan Björkö och Fiskö. Sedan försvann hans pengar och klocka på oförklarligt vis och saken blev ett fall för domstolen. Två hustrur i Fiskö, Maria Gudmundsdotter och Karin Eriksdotter, fick uppdraget att svepa det exotiska liket, och den stackars muslimen begravdes på Brändö kyrkogård sedan kamraten Pochrat fått punga ut med 6 daler kopparmynt för kistan och 12 daler till kapellet.» (Uppgifterna är hämtade ur Ålands dombok 25 aug 1696 som förvaras i Ålands lanmdskapsarkiv i Mariehamn.)

 

En av Ålands mest berömda personligheter; Georg August Wallin, född och uppvuxen i Sund blev en stor upptäckare och orientalist. På 1840-talet konverterade han till islam under sin vistelse i Arabien, där han studerade folkets kultur och religion. Han dog 1851 efter en tids sjukdom och begravdes på muslimskt vis på en kyrkogård i Helsingfors. Han hade instruerat sin mor att absolut inte resa något kors eller säga några kristna böner vid hans jordfästning. Utan istället skedde jordfästningen en fredag och en stor avlång hög sten med den enkla inskriptionen Abdel Wali vakar över hans fridfulla grav.

 

Under 1970-talet anlände en liten grupp muslimer för att arbeta, och 1995 så blev en åländsk kvinna den första i historien att konvertera till islam. Nu lever en liten grupp muslimer på denna vackra plats kallad Fredens Öar där de bidrar till dess välstånd och delar alla ålänningars drömmar och visioner om framtiden.

Vi vittnar om att det finns ingen Gud utom Allah, och vi vittnar om att Muhammed är hans sista profet och sändebud.
shahada04.gif
Islam betyder frid och tillbedjan av den Ende Skaparen Allah.

c654.jpg

E-maila oss här:

reetings.gif

 
 
 
OBS! Vi ansvarar inte för annonserna uppe på sidan.
 
 
 

ayatb3.gif